New Electroharmonix Ehx

Produktart > Kondensatormikrofon

  • Electro-harmonix Mikrofon Microphone Condenser Eh-c2 Ehx Withshockmount Sm-2 Rare
  • Electro-harmonix Ehx Eh-c2 Mikrofon Vintage Condenser Microphone Rare Nos New